Om å kontfrontere falsk lære

ConfrontingFalseTeaching_2000x833 jpg(Av Michael Youssef/Leading the way)

Helt siden øyeblikket i Edens hage, da ett eneste bitt ødela hele verdens harmoni, har mennesket forsøkt å gå sin egen vei, være sin egen herre og skape sitt eget rike. Dette er ikke noe nytt.

På tross av dette: dersom vi ønsker å være trofaste etterfølgere av vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, i vår tid, må vi være våkne og klare til dristig å yte motstand mot tidsånden. Tidsånden søker å (1) endre Kristi budskap, (2) undergrave Hans makt til å frigjøre oss fra synd, (3) male om Kristi bilde for å gjøre Ham mer akseptabel for en egenrådig generasjon, og (4) omskrive evangeliet for å fjerne korsets anstøt/fornærmelse.

I løpet av de siste 2000 årene har menigheten blitt plaget av vranglære etter vranglære i forsøk på å temme evangeliet. Det er ikke noe annerledes i dag. Nedenfor følger et utvalg av de populære trosretningene i vår nåværende kultur som truer med å infiltrere menigheten:

 1. Universalisme: Troen på at alle mennesker vil bli frelst, eller at alle veier fører til Gud og evig liv. Mange som klamrer seg til denne teologien hevder for eksempel at kristne og muslimer tilber den samme Gud.
 2. Herlighetsteologi: Troen på at Guds primære anliggende er at troende skal være sunne og velstående. Dersom kristne utsettes for sykdom, lidelse eller fattigdom, skyldes det synd eller manglende tro.
 3. New Age-bevegelsen: Et trossystem som er influert av østlige religioner. Bevegelsen legger vekt på universell toleranse og å gjøre det som føles godt (moralsk relativisme). Med denne bevegelsen følger tanken om at mennesket er guddommelig og kan skape sin egen virkelighet og identitet.
 4. Loviskhet (legalisme): Feil bruk av loven, slik den er beskrevet i Skriften, i forsøk på å oppnå eller opprettholde frelse. Loviskhet fremmer  fordømmelse av andre kristne for ikke å overholde ens egne ideer om hellighet. Loviskhet erstatter også oppmuntring av medkristne til å etterligne Kristus, og å adlyde Guds standarder slik disse uttrykkelig er skissert i Skriften.
 5. Hyper-nåde (hyper-grace): Dette er den motsatte grøften til loviskheten. Denne ytterligheten misbruker Guds nåde. Mange troende tiltrekkes av den moderne hypernåde-bevegelsen fordi de er ute etter frihet, ikke bare fra loviskhet, men også fra Guds standarder (helliggjørelse/åndelig vekst).
 6. Den fremvoksende/postmoderne kirke (The emerging church): En bevegelse som utgir seg for å være kristen, men bruker kulturelt følsomme metoder for å gjøre evangeliet mer velsmakende for en postmoderne kultur. Jesu liv blir behandlet mer som en allegori/fortelling snarere enn virkelige/sanne begivenheter. Særlig grunn til bekymring gir følgende punkter: Den inkluderende tilnærmingen til ulike trossystemer, vektlegging av følelser foran absolutt sannhet; tanken om at det ikke finnes noe helvete, dom eller behov for tilgivelse. Den nye kirkebevegelsen forherliger ærlighet og bekjennelse, men uten omvendelse.

Bak alle disse falske ideologiene er manglende tro på at Skriften er ufeilbarlig, og at sannheten forandrer seg med tiden.

Hvordan reagerer vi på slike falske læresetninger etter hvert som de oppstår i Guds menighet? Vi forkynner Kristus. Vi fremhever den bibelsk læren og klamrer oss til vår høyeste autoritet – Guds Ord. «For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre» (2. Kor. 4: 4-5).

Vi forkynner Kristus, som ble lovet av Gud helt tilbake i 1. Mosebok. Vi forkynner Kristus, som ble født av en jomfru. Vi forkynner Kristus som helbredet de syke, reiste opp døde, fikk lamme til å gå, og satte fanger fri. Vi forkynner Kristus, som valgte å dø en kriminells død på korset for å frigjøre oss fra synd. Vi forkynner Kristus, som steg seirende opp fra graven for aldri å dø igjen, og derved sikret alle som setter sin til Ham et evig liv med Ham i himmelen. Vi forkynner Kristus, som kommer igjen for å dømme de levende og de døde.

Så vi kan si:

 1. Til universalisten:
  Ingen blir frelst skilt fra Jesus Kristus. Bare de som velger å omvende seg og påkalle Jesu navn, vil ha evig liv.
  (Apgj 4:12; Matteus 25:46; Hebreerne 9:27; Johannes 14:6).
 2. Til talsmenn for herlighetsteologi:
  Jesus lovet oss at vi kommer til å måtte lide, men at Han er med oss og har overvunnet verden.
  (Joh 16:33; Romerne 5: 3-5; 2 Timoteus 3:12; Lukas 14:27).
 3. Til New Agerne:
  Det finnes kun én suveren Gud, Skaperen av alle ting.
  (Jesaja 55: 8-9; Job 12:10; Hebreerne 2: 5-10).
 4. Til den loviske:
  Dersom det var mulig å oppnå rettferdighet gjennom loven, ville Kristus ikke vært nødt til å dø.
  (Matteus 7: 22-23; Galaterne 2:21; Romerne 3: 10-12, 28; Jakobs brev 2:10).
  Vi er rettferdiggjort ved tro på Jesus Kristi fullbrakte verk på korset. Til og med denne troen er en gave fra Gud, som ikke kan oppnås ved vår egen innsats. (Romerne 4: 5, Efeserne 2: 8).
  Vi skal ikke dømme våre brødre og søstre i Kristus vedrørende omdiskuterte temaer (Romerne 14: 1-12).
 5. Til talsmenn for hypernåde:
  Guds nåde har frigjort oss fra syndens trelldom, men vi bør ikke motta hans offer forgjeves.
  (Romerne 6:23, Hebreerbrevet 10: 26-29).
  Vi må omvende oss og søke å leve under Kristi herredømme og søke hellighet (helligjørelse) ved hjelp av Den Hellige Ånds kraft.
  (1 Peter 1: 13-16, 2: 11-12, 16; Romerne 5: 20-6: 18).
 6. Til den postmoderne kirke:
  Dersom vi vanner ut evangeliet, så har vi ikke lenger gode nyheter å dele.
  (Galaterne 1: 8-9; 1 Korinter 15: 1-4; 2. Mosebok 20: 3-6; Johannes 8:24).
  Bare Kristus kan bryte syndens lenker, frigjøre de bundne og forme oss til sitt bilde. (1. Joh 5: 3-5, Filipperne 3: 7-9; Galaterne 5:16).

Brødre og søstre i Kristus, ikle dere Guds ord. Kjenn din bibel og tal sannhet i kjærlighet. På denne måten kan vi forbli trofaste ved Den Hellige Ånds kraft.

 

Kilde:

http://www.ltw.org/read/articles/2017/02/confronting-false-teaching

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s